სტანდარტული სიმ-ბარათი ბეჭდვა ელფოსტა
sim-card.jpg

   "გლობალ სელის" საერთაშორისო მობილური სიმ-ბარათი არის სტანდარტული GSM სიმ-ბარათი, რომელიც ჩართულია მსოფლიო მობილურ ქსელში.

 

"გლობალ სელის" სიმ-ბარათზე: 

 

  • ავტომატურად, სრულიად უფასოდაა გააქტიურებული ყველა მობილური სერვისი 
  • არ ირიცხება არანაირი სააბონენტო გადასახადი
  • არ იყინება თანხა ანგარიშზე, წლების მანძილზე გამოუყენებლობის შემთხვევაში
  • არ არის შეზღუდვა ბალანსის შევსებისას

სიმ–ბარათის შეძენის ალტერნატიული მეთოდები

"გლობალ სელის" სტანდარტული სიმ-ბარათის ღირებულებაა - 20 GEL
 

! შეზღუდული კავშირი 371-ით დაწყებულ ნომრებთან 

! თქვენი საერთაშორისო ნომრის შეუზღუდავი ვადით შესანარჩუნებლად, აუცილებელია მინიმუმ ერთი ფასიანი მომსახურებით სარგებლობა კალენდარული წლის მანძილზე.

 

გამოკითხვა

"გლობალ სელის" რომელ სერვისს იყენებთ ყველაზე ხშირად?

სად შევიძინოთფიზიკური პირები

კორპორატიული მომსახურება

დილერებიონლაინ დახმარება^