ამერიკული ნომერი ბეჭდვა ელფოსტა
14:08 - 15.01.2013
sim_4_america.jpg
2013 წლის 3 იანვრიდან „გლობალ სელის“ აბონენტებს, რომლებიც სარგებლობენ “სიმ ბარათი ამერიკისათვის“ ეძლევათ საშუალება ისარგებლონ ახალი სერვისით!
  
აბონენტი, რომელიც ჩაბრძანდება  აშშ, კანადა, პუერტო რიკოსა და  მექსიკაში, ავტომატურად მიიღებს SMS-ს, რომ მას აქვს +1 ამერიკული ნომერი, მაგალითად +1XXXXXXXXXX, რომელ ნომერზეც ნებისმიერ პირს შეუძლია მასთან დაკავშირება. 
 
გარდა „გლობალ სელის“ ნომრისა (372 YX XXXXXX), აბონენტს ექნება "გლობალს სელის" ამერიკული ნომერიც (+1 XXXXXXXXXX).

თქვენს ახლობლებს ეძლევათ საშუალება, დაგიკავშირდნენ როგორც  „გლობალ სელის“ ესტონურ ნომერზე, ასევე  ამერიკულ ნომერზე, რომელიც SMS-ის სახით მიიღეთ. 
 
ტარიფი თქვენს ამერიკულ ნომერზე დარეკვისას უფრო დაბალია, ვიდრე თქვენს ესტონურ ნომერზე!
 
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:
 
  • „სიმ-ბარათი ამერიკისათვის“ რეგისტრირდება ადგილობრივ ქსელზე აშშ, მექსიკა, პუერტო რიკოსა და კანადაში
  • "გლობალ სელის" აბონენტს ავტომატურად ენიჭება +1 ამერიკული  ნომერი
  • "გლობალ სელის" აბონენტს შეუძლია მიიღოს ზარები და SMS-ები ამერიკულ ნომერზე
  • +1 ამერიკული ნომერი  გაუქმდება, თუ აბონეტი 60 დღეზე მეტი ხნით დატოვებს ამერიკას. მაგრამ, როგორც კი აბონენტი, ისევ ჩაბრძანდება აშშ, კანადა, პუერტო  რიკოსა და მექსიკაში ავტომატურად გაუაქტიურდება ახალი +1 ამერიკული ნომერი
  • "გლობალ სელის" აბონენტს შეუძლია მიიღოს ზარები და სმს-ები +1 ამერიკულ ნომერზე, 60 დღის განმავლობაში, მას შემდეგ  რაც დატოვებს აშშ, კანადა, მექსიკა, პუერტო რიკოს
  • გამავალი ზარები და SMS-ები ამერიკულ ნომრებზე ფიქსირდება თქვენი +1 ამერიკული ნომრით.
  • თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ გამავალი ზარები დაფიქსირდეს ადრესატთან ესტონური ან ამერიკული ნომრით.  აქტივაცია: *146*321# და Ok, გამავალი ზარი ან SMS-ი  დაფიქსირდება  +1 ამერიკული ნომრით, აღნიშნულ ქვეყნებში: ამერიკის შეერთებული შტატები, მექსიკა, კანადა და პუერტო რიკო. სტატუსის შემოწმება: *146*322# და Ok.  სერვისის დეაქტივაცია: *146*320# და ok.
  • სხვა ქვეყნებში დარეკვისას ან SMS-ის გაგზავნისას ადრესატს დაეწერება თქვენი ესტონური ნომერი(372 YX XXXXXX)
  • ამერიკულ ნომერზე მიღებული შემომავალი ზარის ღირებულება „გლობალ სელის“ აბონენტისათვის ფორმირდება შემომავალი ზარიდან გამომდინარე ქვეყნის ტარიფს მიმატებული 0.20 USD წუთში, ანუ თუ „გლობალ სელის“ აბონენეტი იმყოფება ქვეყანაში, სადაც შემომავალი ზარი უფასოა ზარის ღირებულება შეადგენს მხოლოდ 0.20 USD -ს.   
 

ფიზიკური პირები

კორპორატიული მომსახურება

დილერებიონლაინ დახმარება^