ბეჭდვა ელფოსტა
 

პროდუქტის დასახელება:

Global SIM

 

პროდუქტის ღირებულება:

პირველი SIM-ის შეძენისას:

მეორე და ყოველი შემდგომი SIM-ის შეძენისას:

 

20 ლარი

15 ლარი

დაფარვის ზონა

200-მდე ქვეყანა

უფასო შემომავალი ზარები

130-მდე ქვეყანა

მობილური ინტერნეტი

170-მდე ქვეყანა

გამავალი ზარი

0.09$ -დან

გამავალი SMS

0.05$-დან

GPRS 1 მბ

0.019$-დან

პროდუქტზე მოქმედი აქციები

SMS პაკეტი

GPRS პაკეტები

სპეც ტარიფი

წუთობრივი პაკეტები

  
  პროდუქტის დეტალური აღწერა:
 
 „გლობალ სიმი“ არის „გლობალ სელის“ ერთ-ერთი პროდუქტი, ინდექსით 37282.

„გლობალ სიმ“-ით შესაძლებელია მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანაში მოგზაურობისას: მიიღოთ და განახორციელოთ ზარები, მიიღოთ და გააგზავნოთ SMS-ები, ისარგებლოთ ინტერნეტით.

სიმ-ბარათზე ზარების მიღება უფასოა მსოფლიოს 130-მდე ქვეყანაში, მათ შორის თითქმის მთელ ევროპაში, აშშ-ში და სხვ.; ხოლო მსოფლიოს ცალკეულ ქვეყნებში შემავალი ზარი ფასიანია და იგი განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით.

სიმ-ბარათზე SMS-ის მიღება  უფასოა ყველა ქვეყანაში.

სიმ-ბარათიდან განხორციელებული ზარის ფასი დამოკიდებულია იმ ქვეყანაზე, სადაც იმყოფება აბონენტი - ნებისმიერი მიმართულებით (გარდა შიდა ქსელში საუბრისა*).

* შიდა ქსელის ტარიფი 1წთ-0.25$(ზარის წამოწყება 0,04$),
იმ ქვეყნებში სადაც შემომავალი ზარი უფასოა.
 
სიმ ბარათიდან SMS-ის გაგზავნის ფასი  დამოკიდებულია SMS-ის გაგზავნის მეთოდზე:
  • SMS-ის გაგზავნა შესაძლებელია სტანდარტული გზით, GlobalMenu-დან ან SMS პაკეტის ფარგლებში:
  • სტანდარტული გზით გაგზავნილი SMS-ის ფასი დამოკიდებულია ქვეყანაზე, სადაც იმყოფება აბონენტი და იგი განისაზღვრება 0.10$-დან;
  • GlobalMenu-დან გაგზავნილი SMS-ის ფასი შეადგენს 0.10$-ს იმის მიუხედავად, რომელ ქვეყანაში იმყოფება აბონენტი;
  • SMS პაკეტის ფარგლებში გაგზავნილი SMS-ის ფასი შეადგენს 0.05$-ს.
აქციის ღირებულება - 5$, SMS რაოდენობა - 100
აქტივაცია - *146*921*1# და OK
სტატუსი - *146*922*1# და OK; 
დეაქტივაცია - *146*920*1# და OK;
  • SMS პაკეტის ვადის ამოწურვის შემდგომ დარჩენილი SMS-ები უქმდება.
ინტერნეტით სარგებლობა შესაძლებელია სტანდარტული ტარიფით ან GPRS პაკეტის ფარგლებში:
  • ინტერნეტის გამოყენების სტანდარტული ტარიფი დამოკიდებულია ქვეყანაზე, სადაც იმყოფება აბონენტი და 1 მბ-ის ფასი განისაზღვრება 0.25$-დან;
  • GPRS პაკეტის ფარგლებში ინტერნეტის გამოყენების ფასი დამოკიდებულია ინტერნეტ-პაკეტის მოცულობაზე და 1 მბ-ის ფასი განისაზღვრება 0.05$-დან.
*146*941* პაკეტის კოდი  # OK - პაკეტის აქტივაცია;
*146*942* პაკეტის კოდი  # OK - სტატუსის შემოწმება. 
პროდუქტზე მოქმედი ტარიფები
 
პაკეტის კოდი 

MB-ების რაოდენობა

ზონა I

 MB-ების რაოდენობა

ზონა II

ვადა (დღე) 
ფასი USD
1
50 25 1 5,50
2 250 125 14
25,00
3 500
250 14 45,00
4 1000
500
30 75,00
 5  2000  1000  30  99,90
 7*(Auto )  10  5  1  1
 9*( Daily Auto )  40 20
 1 1
11  ულიმიტო*   ულიმიტო*  1  10
12  ულიმიტო*   ულიმიტო* 14
 125
 14*  1000    -
30  19,00
პაკეტის გაზრდის ფუნქცია* 50
25
1
9,90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
1. 7*(Auto): ავტომატურად განახლებადია;
2. 9*(Daily Auto): ავტომატურად განახლებადია, პაკეტის აქტივაცია - 5$, ყოველდღიური ჩამოჭრა -1$;
3.  პაკეტის გაზრდის“ ფუნქცია*: თუ აბონენტმა ამოწურა პაკეტის მოცულობა პაკეტის ვადის გასვლამდე, ავტომატურად გადავა მეგაბაიტობით გადახდაზე ან საშუალება ექნება შეუკვეთოს 50MB- $9.90 „პაკეტის გაზრდის“ ფუნქციის აქტივაციით.
  •    *146*950#  და OK - ყველა სერვისის გაუქმება;
  •     *146*951*1# და OK - შეძენა;
  •     *146*952# და OK - სტატუსის შემოწმება. 

სიმ-ბარათზე ავტომატურად, სრულიად უფასოდ  გააქტიურებულია 40-მდე მობილური სერვისი:

 

საინფორმაციო მომსახურება

კომუნიკაცია 

 

სხვადასხვა მომსახურება 

 

ინტერნეტი 

 

! შეზღუდული კავშირი 371-ით დაწყებულ ნომრებთან
! თქვენი საერთაშორისო ნომრის შეუზღუდავი ვადით შესანარჩუნებლად, აუცილებელია მინიმუმ ერთი ფასიანი მომსახურებით სარგებლობა კალენდარული წლის მანძილზე.

 

ფიზიკური პირები

კორპორატიული მომსახურება

დილერებიონლაინ დახმარება^