ფასდაკლება გამავალ ზარებზე საქართველოს და სხვა ქვეყნების მიმართულებით ბეჭდვა ელფოსტა
15:30 - 15.08.2014
"გლობალ სელ"-ის აბონენტებს შეუძლიათ ჩაერთონ აქციაში: "ფასდაკლებული ტარიფები საქართველოში დარეკვისას" და ისარგებლონ სპეციალური ტარიფით გამავალ ზარებზე. discount2.jpg

გამავალი ზარის ღირებულება "გლობალ სელ"-ის ნომრიდან ქართულ ნომრებზე შეადგენს 0.29$ წუთში.

გამავალი ზარის ღირებულება ყველა სხვა მიმართულებით შეადგენს 0.49$ წუთში, გარდა "გლობალ სელ"-ის შიდა ზარებზე და მის ხმოვან ფოსტაზე დარეკვისას, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 0.25$ წუთში.

სპეციალური ტარიფი მოქმედებს აქტივაციის დღიდან 360 კალენდარული დღის მანძილზე. აქციაში ჩართვის ღირებულებაა 3.00$.

 

 

  • აქციაში ჩასართავად აკრიფეთ *146*931*2# და ok (სერვისის წარმატებით აქტივაციის შემთხვევაში ეკრანზე გაჩნდება წარწერა: "Discount Voice Price Activated").
  • დარჩენილ დღეთა რაოდენობის შესამოწმებლად აკრიფეთ: *146*932*2# და ok ("discount Voice Active For %Day(s) More",  სადაც %-ის ნიშანი დარჩენილ დღეთა რაოდენობას აჩვენებს მოქმედების ვადის ამოწურვამდე).
  • დეაქტივაციისთვის აკრიფეთ: *146*930*2# ok (სერვისის დეაქტივაციის შემთხვევაში, აქციაში ჩართვის ღირებულება აბონენტს არ უბრუნდება ანგარიშზე).

 

სპეციალური ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: ავსტრია, ბელგია, დიდი ბრიტანეთი, უნგრეთი, გერმანია, საბერძნეთი, დანია, ესპანეთი, იტალია, პორტუგალია, კვიპროსი, ლატვია, ლიტვა, ჰოლანდია, ნორვეგია, პოლონეთი, თურქეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, ჩეხეთი, შვედეთი, ესტონეთი.

 

! სერვისით სარგებლობა ხელმისაწვდომია "გლობალ სელის" სტანდარტულ სიმ-ბარათებსა და SIM 4 AMERICA-ზე.

 

 

 

გამოკითხვა

"გლობალ სელის" რომელ სერვისს იყენებთ ყველაზე ხშირად?

საგანგებო განცხადება

16:57 - 27.11.2020
ცვლილება სამუშაო პროცესში
 

გლობალ სელის სიმ-ბარათები საქართველოს ფოსტის ფილიალებში

16:18 - 08.06.2020
სიმ-ბარათების შეძენა 64 ქალაქში, ფოსტის 81 ფილიალშია შესაძლებელი
 
სხვა სიახლეები 

სად შევიძინოთფიზიკური პირები

კორპორატიული მომსახურება

დილერები