სასიამოვნო სიახლე AMERICAN EXPRESS ბარათის მფლობელთათვის!
15:29 - 15.03.2012

amex_logo.jpg

2012 წლის 15 მარტიდან, კომპანია "გლობალსელის" ვებ-გვედიდან ონლაინ რეჟიმში ბალანსის შევსება და სიმ-ბარათის შეძენა შესაძლებელი გახდა, არა მხოლოდ ვიზა და მასტერქარდით, არამედ AMERICAN EXPRESS ბარათის მეშვეობითაც.