საჩუქარი „გლობალ სელისგან“ 1 მაისამდე!

usa371.jpg 

 

სიმ-ბარათი სპეციალურად ამერიკაში წამსვლელთათვის! ისარგებლეთ სპეციალური შემოთავაზებით 1 მაისამდე!

 

 

 

თუ  აპირებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობას და იძენთ სიმ-ბარათს, გიწევთ გადაიხადოთ:

რეალური ფასი:

სიმ-ბარათი - 20  ლარი

სასაუბრო დრო - 15 USD ( = 35 ლარი)  

  ფასდაკლებით: სიმ ბარათი  +  15 USD სასაუბრო დრო - მხოლოდ და მხოლოდ 30 ლარად!

  •     შემომავალი ზარი - 0.00
  •     გამავალი ზარი - 0.45 ცენტი
  •     გამავალი SMS – 0.10  ცენტი (Travel SMS)

 

  სიმ-ბარათის შეძენა შესაძლებელია აეროპორტის სერვის-ცენტრში!

  !შეზღუდული კავშირი სტანდარტულ სიმ-ბარათებსა და SIM 4 AMERICA-სთან. 

 * 15 USD საჩუქრად საერთაშორისო ოპერატორისგან სიმ-ბარათის გააქტიურებისთანავე.