ბეჭდვა ელფოსტა

პროდუქტის დასახელება

  სიმ სტანდარტ +

 

პროდუქტის ღირებულება:

პირველი SIM-ის შეძენისას:

მეორე და ყოველი შემდგომი SIM-ის შეძენისას:

 

20 ლარი

15 ლარი 

დაფარვის ზონა

200-ზე მეტი ქვეყანა

უფასო შემომავალი ზარები

150 ქვეყანა

გამავალი ზარი

0,09$-დან

 მობილური ინტერნეტი

  140-მდე ქვეყანა

GPRS 1 MB

0,005 $-დან

გამავალი SMS

0,05$-დან

 

 

პროდუქტზე მოქმედი აქციები

 პროდუქტის დეტალური აღწერა:

„სიმ სტანდარტ +“ არის „გლობალ სელის“ ერთ-ერთი პროდუქტი ინდექსით 37253, 37254, 37257, 37259 ან 37281.

სიმ-ბარათის მოქმედების/დაფარვის ზონაა 200-ზე მეტი ქვეყანა და უმეტესობა მათგანში შემომავალი ზარი უფასოა (მათ შორის თითქმის მთელ ევროპაში, აშშ-ში და სხვ.), ხოლო გამავალი ზარის ტარიფები კი წარმოუდგენლად დაბალია. ტარიფები დეტალურად იხილეთ ბმულზე;


საქართველოს მობილურ ნომრებზე დარეკვა შესაძლებელია 0.09$ - ად მეორე წუთიდან; 

სიმ-ბარათზე შესაძლებელია გააქტიურდეს ინტერნეტ-პაკეტები სასურველი ოდენობის მეგაბაიტობით მთელ რიგ ქვეყნებში. ავტომატურად შესაძლებელია არსებული ინტერნეტ-პაკეტის დეაქტივაცია და ახალი პაკეტის აქტივაცია თქვენთვის სასურველ ნებისმიერ დროს. ინტერნეტ-პაკეტების დეტალური აღწერა იხილეთ ბმულზე;
   
სიმ-ბარათზე შესაძლებელია SMS ფასდაკლებების გააქტიურება, რომლის საშუალებით 100 დღის განმავლობაში შეძლებთ სტანდარტული გზით SMS-ების გაგზავნას სპეციალური ფასებით (ფასდაკლებით). აქციის დეტალური აღწერა იხილეთ ბმულზე;

სიმ-ბარათით შესაძლებელია SMS პაკეტის შეძენა - აქციის ფარგლებში აბონენტები გარკვეულ ქვეყნებში ისარგებლებენ SMS პაკეტით, აქციის ღირებულებაა 5$, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია 100 SMS-ის გაგზავნა ნებისმიერი მიმართულებით (პაკეტი მოქმედებს შეძენიდან 30 დღის განმავლობაში). აქციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე;

სიმ-ბარათზე შესაძლებელია აქციის გააქტიურება - „გამავალი ზარი საქართველოს მიმართულებით - წუთი 29 ცენტად“ - აქციის ფარგლებში აბონენტები გარკვეული ქვეყნებიდან საქართველოს მიმართულებით დარეკავენ წუთში 0,29$-ად, აქციის ჩართვის ღირებულებაა 3$, მოქმედების/გამოყენების ვადა - 360 დღე. აქციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე;

სიმ-ბარათზე შესაძლებელია აქციის გააქტიურება - „25 ცენტი მეორე წუთიდან“ - აქციის ფარგლებში აბონენტები გარკვეული ქვეყნებიდან ისაუბრებენ ნებისმიერი მიმართულებით მეორე წუთიდან 0,25$-ად წუთში, აქციის ჩართვის ღირებულებაა 0,99$, მოქმედების/გამოყენების ვადა - 360 დღე.  აქციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე;


„სიმ სტანდარტ +“- ზე მოქმედებს სპეციალური ტარიფი გამავალ ზარებზე: ქვეყნებიდან (აშშ, პუერტო რიკო) - ქვეყნებში (აშშ, კანადა, პუერტო რიკო)- მხოლოდ და მხოლოდ 0.29 USD.


extra  ტარიფები 

სიმ-ბარათზე ავტომატურად, სრულიად უფასოდ  გააქტიურებულია 40-მდე მობილური სერვისი:
 

საინფორმაციო მომსახურება

კომუნიკაცია 

 

სხვადასხვა მომსახურება 

 

ინტერნეტი 


! შეზღუდული კავშირი 371-ით დაწყებულ ნომრებთან
! თქვენი საერთაშორისო ნომრის შეუზღუდავი ვადით შესანარჩუნებლად, აუცილებელია მინიმუმ ერთი ფასიანი მომსახურებით სარგებლობა კალენდარული წლის მანძილზე.

 

გამოკითხვა

"გლობალ სელის" რომელ სერვისს იყენებთ ყველაზე ხშირად?

სად შევიძინოთფიზიკური პირები

კორპორატიული მომსახურება

დილერები