ბეჭდვა ელფოსტა

პროდუქტის დასახელება:

Global SIM

 

პროდუქტის ღირებულება:

პირველი SIM-ის შეძენისას:

მეორე და ყოველი შემდგომი SIM-ის შეძენისას:

 

20 ლარი

15 ლარი

დაფარვის ზონა

200-მდე ქვეყანა

უფასო შემომავალი ზარები

130-მდე ქვეყანა

მობილური ინტერნეტი

170-მდე ქვეყანა (3G/4G)

გამავალი ზარი

0.09$ -დან

გამავალი SMS

0.05$-დან

GPRS 1 მბ

0.009$-დან

პროდუქტზე მოქმედი აქციები

SMS პაკეტი

GPRS პაკეტები

ინტერნეტ ტარიფი

სპეც ტარიფი

წუთობრივი პაკეტები

  „გლობალ სიმი“ არის „გლობალ სელის“ ერთ-ერთი პროდუქტი, ინდექსით 37282.

„გლობალ სიმ“-ით შესაძლებელია მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანაში მოგზაურობისას: მიიღოთ და განახორციელოთ ზარები, მიიღოთ და გააგზავნოთ SMS-ები, ისარგებლოთ ინტერნეტით.

სიმ-ბარათზე ზარების მიღება უფასოა მსოფლიოს 130-მდე ქვეყანაში, მათ შორის თითქმის მთელ ევროპაში, აშშ-ში და სხვ.; ხოლო მსოფლიოს ცალკეულ ქვეყნებში შემავალი ზარი ფასიანია და იგი განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით.
 
გამავალი ზარი საქარველოს მობილურ ნომრებზე შესაძლებელია 0.09$ - ად მეორე წუთიდან.

სიმ-ბარათზე SMS-ის მიღება  უფასოა ყველა ქვეყანაში.

სიმ-ბარათიდან განხორციელებული ზარის ფასი დამოკიდებულია იმ ქვეყანაზე, სადაც იმყოფება აბონენტი - ნებისმიერი მიმართულებით (გარდა შიდა ქსელში საუბრისა*).

* შიდა ქსელის ტარიფი 1წთ-0.25$(ზარის წამოწყება 0,04$), იმ ქვეყნებში სადაც შემომავალი ზარი უფასოა.

სიმ ბარათიდან SMS-ის გაგზავნის ფასი  დამოკიდებულია SMS-ის გაგზავნის მეთოდზე, SMS-ის გაგზავნა შესაძლებელია სტანდარტული გზით, GlobalMenu-დან ან SMS პაკეტის ფარგლებში:

  • სტანდარტული გზით გაგზავნილი SMS-ის ფასი დამოკიდებულია ქვეყანაზე, სადაც იმყოფება აბონენტი და იგი განისაზღვრება 0.10$-დან;
  • GlobalMenu-დან გაგზავნილი SMS-ის ფასი შეადგენს 0.10$-ს იმის მიუხედავად, რომელ ქვეყანაში იმყოფება აბონენტი;
  • SMS პაკეტის ფარგლებში გაგზავნილი SMS-ის ფასი შეადგენს 0.05$-ს.

აქციის ღირებულება - 5$, SMS რაოდენობა - 100
აქტივაცია - *146*921*1# და OK
სტატუსი - *146*922*1# და OK; 
დეაქტივაცია - *146*920*1# და OK;

  • SMS პაკეტის ვადის ამოწურვის შემდგომ დარჩენილი SMS-ები უქმდება.

ინტერნეტით სარგებლობა შესაძლებელია სტანდარტული ტარიფით ან GPRS პაკეტის ფარგლებში:

  • ინტერნეტის გამოყენების სტანდარტული ტარიფი დამოკიდებულია ქვეყანაზე, სადაც იმყოფება აბონენტი და 1 მბ-ის ფასი განისაზღვრება 0.25$-დან;
  • GPRS პაკეტის ფარგლებში ინტერნეტის გამოყენების ფასი დამოკიდებულია ინტერნეტ-პაკეტის მოცულობაზე და 1 მბ-ის ფასი განისაზღვრება 0.05$-დან.

*146*941* პაკეტის კოდი  # OK - პაკეტის აქტივაცია;
*146*942* პაკეტის კოდი  # OK - სტატუსის შემოწმება.  

პროდუქტზე მოქმედი ტარიფები

ინტერნეტ პაკეტები

extra ტარიფები

 
სიმ-ბარათზე ავტომატურად, სრულიად უფასოდ  გააქტიურებულია 40-მდე მობილური სერვისი:

 

საინფორმაციო მომსახურება

კომუნიკაცია 

 

სხვადასხვა მომსახურება 

 

ინტერნეტი 

 ! შეზღუდული კავშირი 371-ით დაწყებულ ნომრებთან
! თქვენი საერთაშორისო ნომრის შეუზღუდავი ვადით შესანარჩუნებლად, აუცილებელია მინიმუმ ერთი ფასიანი მომსახურებით სარგებლობა კალენდარული წლის მანძილზე.

 

გამოკითხვა

"გლობალ სელის" რომელ სერვისს იყენებთ ყველაზე ხშირად?

სად შევიძინოთფიზიკური პირები

კორპორატიული მომსახურება

დილერები