ბეჭდვა ელფოსტა
 
  როგორ მოვიქცეთ თუ ვერ ვრეკავთ  ან ვერ ვგზავნით მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს?

„გლობალ სელის“ სიმ-ბარათები ავტომატურად აქტიურია, მაგრამ  სჭირდება ტექნიკური პარამეტრების გასწორება და გამონაკლის შემთხვევებში ქსელის შერჩევა.

ტექნიკური პარამეტრების გასწორება

1. თუ თქვენი გაქვთ  Iphone, Samsung, HTC, LG, Blackberry და ა.შ.  ან ნებისმიერი ჩინური ტელეფონი, აუცილებელია გაასწოროთ ტექნიკური პარამეტრები, ერთჯერადად, შემდეგი ინსტრუქციის მიხედვით:


372 ინდექსი(გარდა 372 82-ისა): Menu>Globalmenu>Settings>OK>1101>OK

372 82  ინდექსი: Menu>Globalmenu>Settings>Service Code>1101>OK

371 ინდექსი: Menu > Application > SimMenu > Settings > Activate service> 1221 > OK


2. ორსიმიან ტელეფონში სიმ-ბარათი უნდა მოათავსოთ  პირველ ბარათად.

 • Ipone-სათვის პარამეტრების გასწორება: Menu > Settings > Phone > Sim applicatios > Settings > ACCEPT > შეიყვანეთ კოდი: 1101 > SEND > ACCEPT.
 •  BLACKBERRY -ისათვის პარამეტრების გასწორება: Menu > Setup > Globalmenu > Settings > 1101 > ok
 • Samsung-ის და ჩინური ტელეფონებისათვის: Menu > Applicaions > Globalmenu > Settings > 1101 > ok
 • ANDROID-ისათვის პარამეტრების გასწორება: Menu > GlobalMenu (ან Sim Toolkit) > Settings > 1101 > OK
 • Nokia-სათვის პარამეტრების გასწორება: Menu > GlobalMenu > Setting > 1101 > OK
 • Nokia Lumia-სათვის პარამეტრების გასწორება: Menu > Settings > Mobile Networks > Sim application > settings > 1101 > OK
  
 ქსელის შერჩევა
 
ტექნიკური ფაქტორების გამო, თქვენი აპარატი შეიძლება ავტომატურად ვერ დარეგისტრირდეს ქსელში, ამ შემთხვევაში ქსელის შერჩევა ხელით მოგიწევთ, აპარატის მენიუში მოძებნეთ პუნქტი ქსელების შესახებ, ქსელის შერჩევა ავტომატურიდან გადაიყვანეთ ხელით შერჩევის რეჟიმზე, გამოჩნდება იმ ოპერატორთა კოდები და თვით კომპანიათა სახელწოდებები, რომელთა დაფარვის ზონაშიც იმყოფებით. თქვენ თავად შეგეძლებათ ამოირჩიოთ პარტნიორი მობილური ოპერატორი.
 •  BlackBerry -ისათვის ქსელის შერჩევა: Menu >Options > Mobile Network > Network selection Mode > Manual
 •  HTC -ისათვის ქსელის შერჩევა: Menu> Settings > Wireless control > Mobile Network Settings > Mobile Networks> Network Operators > Manual
 • iPhone - სათვის ქსელის შერჩევა: Menu > Settings > Carrier
 • Samsung Galaxy - ისათვის ქსელის შერჩევა: Menu> Settings > Wireless and Network> Mobile Networks> Network Operators > Selection a network operator > Manual
 • Nokia-ისათვის ქსელის შერჩევა: Menu> Settings > Phone> Operator Selection > Manual
 • SONY XPERIA-სათვის ქსელის შერჩევა: Menu>Settings > More > Mobile networks > Network operators. Tap Search mode > Manual


მოკლე ტექსტური შეტყობინებები(SMS)
 • Global-SMS  ავტომატურად, სრულიად უფასოდ ჩართულია ყველა სიმ-ბარათზე
 • მოკლე ტექსტური შეტყობინების  მოცულობა: ლათინური ანბანით - 160 სიმბოლო
 • თუ აბონენტი ვერ აგზავნის SMS-ს აუცილებელია შეამოწმოს
ა)  მომსახურებით სარგებლობისათვის აუცილებელი ბალანსი
ბ) SMS  ცენტრის ნომერი: +3725099000 (372 ინდექსით დაწყებული ნომრებისათვის)!


 

გამოკითხვა

"გლობალ სელის" რომელ სერვისს იყენებთ ყველაზე ხშირად?

სად შევიძინოთფიზიკური პირები

კორპორატიული მომსახურება

დილერები