განახლებული GPRS პაკეტი „გლობალ სელისგან“! ბეჭდვა ელფოსტა
gprs-2015.jpg  
 
„გლობალ სელის“ აბონენტებს შეუძლიათ  ისარგებლონ Global GPRS-ის განახლებული „Daily Auto - პაკეტით“!
   
Daily Auto - პაკეტის ახალი პირობები:
 
 • პაკეტის აქტივაცია: *146*941*9 # და OK
 • MB - ების რაოდენობა -
ა)  372 53/54/57/59/81 - ით დაწყებულ ნომრებისათვის -  20MB
ბ)  372 82 - ით დაწყებულ ნომრებისათვის - 40 MB  
 • მოქმედების ვადა - 1 დღე
 • პაკეტის აქტივაციის ღირებულება - 5 USD
 • პაკეტის ყოველდღიური ღირებულება - 1 USD
 • პაკეტი ავტომატურად განახლებადია
 • დამრგვალება 100KB -მდე
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:
 • Daily Auto  პაკეტის აქტიურდება აბონენტის მიერ GPRS სესიის განხორციელებისას ქვეყნებში, სადაც აქტიურია GPRS პაკეტები;
 •  აქტივაციის ყოველდღიური ღირებულება 1 USD იჭრება ავტომატურად;
 • თუ აბონენტი იყენებს ინტერნეტს ერთ-ერთ პაკეტურ  ქვეყანაში, მაშინ  Daily Auto  პაკეტი, განმეორებით ავტომატურად აქტიურდება და პაკეტის ყოველდღიური ღირებულება 1 USD თავიდან ჩამოიჭრება ანგარიშიდან;
 •  თუ აბონენტი 24 საათზე ადრე ამოწურავს პაკეტით გათვალისწინებულ მეგაბაიტებს, შემდგომ გამოყენებული მეგაბაიტების  ღირებულება განისაზღვრება სტანდარტული ტარიფით;
 • Daily Auto  პაკეტის ვადის ამოწურვის შემდგომ  დარჩენილი MB უქმდება.

 

GPRS  პაკეტები Global Sim(372 82)

GPRS სტანდარტული/Sim 4 America (372 53/54/57/59/81)

 

გამოკითხვა

"გლობალ სელის" რომელ სერვისს იყენებთ ყველაზე ხშირად?

საზაფხულო აქცია

16:53 - 31.05.2022
50%-იანი ფასდაკლება სიმ-ბარათებზე
 

აქცია „ოჯახის საერთაშორისო დღის” ფარგლებში

19:57 - 13.05.2022
15 მაისს, ოჯახის წევრები სიმ-ბარათს განახევრებულ ფასად შეიძენენ
 
სხვა სიახლეები 

სად შევიძინოთფიზიკური პირები

კორპორატიული მომსახურება

დილერები