კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განცხადება
21:37 - 03.06.2011
gncc.ge.png

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილებით, 2011 წლის 4 ივნისს, 00:00 საათზე, ფიქსირებული ქსელის ადგილობრივი სატელეფონო სადგურების ნუმერაცია იცვლება. ქ. თბილისში ექვსნიშნა ნუმერაცია შეიცვლება შვიდნიშნა ნუმერაციით და არსებულ სააბონენტო ნომერს დაემატება პირველ ციფრად – 2. მაგალითად, სააბონენტო ნომერი 42XXXX, გახდება – 242XXXX.

ამ დებულების შესაბამისად, გლობალსელიდან თბილისში, ფიქსირებულ ქსელზე დასარეკად +995 32 XXXXXX -ის ნაცვლად, უნდა აკრიფოთ: +995 32 2 XXXXXX.

მაგ.: +  995 32 2 420 200 ან 00 995 32 2 420 200