უფასო მობილური ინტერნეტი "გლობალ სელისგან"!

free_internet.jpg 

ნებისმიერ ჩვენს აბონენტს შეუძლია ისარგებლოს უფასო გლობალ GPRS-ით ევროკავშირის ქვეყნებსა და თურქეთში 2016 წლის 1 იანვრამდე!

 

  

                          მნიშვნელოვანი ინფორმაცია!

  • შეთავაზება ძალაშია 2016  წლის 1 იანვრამდე!
  • აბონენტებს, რომელთაც უკვე გამოიყენეს უფასო ინტერნეტი - 5MB,  აღარ შეუძლიათ უფასო მობილური ინტერნეტის გამოყენება. ხოლო აბონენტებს, რომლებმაც 5 MB უფასო ინტერნეტი ნაწილობრივ გამოიყენეს, შეეძლებათ დარჩენილი MB-ების გამოყენება.
  • დამრგვალება ხდება 100 KB -მდე.
  • აბონენტს,  შეუძლია გამოიყენოს უფასო ინტერნეტის MB-ები, როგორც ერთ  ქსელში, ასევე  სხვადასხვა  ქსელში რეგისტრაციის დროს.
  • უფასო 5MB ამოწურვის შემდეგ, GPRS-ის ტარიფიკაცია გაგრძელდება არსებული ტარიფების მიხედვით.
  • აბონენტს,  რომელსაც აქვს ანდროიდის ტიპის ტელეფონი, უფასო მობილური ინტერნეტის გამოყენების შემდეგ აუცილებელია გადატვირთოს მობილური.


მაგალითად:

 
1. თუ „გლობალ სელის“ აბონენტი იმყოფება საბერძნეთში. ინტერნეტის მოხმარებისას, პირველად გამოიყენებს უფასო 5 MB-ს. „უფასო მობილური ინტერნეტის” გამოყენების შემდეგ, ინტერნეტის ხელახლა გამოყენებისას ტარიფიკაცია გრძელდება  საბერძნეთის ტარიფით GPRS-ზე.

2. თუ „გლობალ სელის“ აბონენტი იმყოფება გერმანიაში და ინტერნეტის ერთჯერადად მოხმარებისას დახარჯავს მხოლოდ 3MB-ს, მას მოგვიანებით იტალიაში ყოფნისას შეეძლება დარჩენილი უფასო 2MB-ის გამოყენება.   უფასო  ინტერნეტის ამოწურვის შემდეგ  ინტერნეტის ხელახლა გამოყენებისას ტარიფიკაცია   გაგრძელდება იმ ქვეყნის ტარიფის მიხედვით, რომელ ქვეყანაშიც იმყოფება აბონენტი.

GPRS/WAP პარამეტრების ხელით კონფიგურირება: 

  • APN: send.ee
  • Username: გლობალსელის ნომერი ფორმატით 372 YY XXXXXX (11 ციფრი)
  • password: დატოვეთ ცარიელი (No password - პაროლის გარეშე)

!აქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ "გლობალ სელის" სტანდარტულ სიმ-ბარათებსა და "სიმ სტანდარტ +"-ზე.

                        ისარგებლეთ შეუზღუდავი და ხარისხიანი  გლობალ GPRS-ით  მთელ  მსოფლიოში!