აბონენტთა საყურადღებოდ!
info_2016.jpg
 
გაცნობებთ, რომ ევროკავშირში ამოქმედდა ახალი რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც არაევროკავშირის ქვეყნებიდან ევროკავშირის ქვეყნებში ზარის დასრულების საფასურის გადასახადი (surcharge) დაწესდა.
ამ რეგულაციის შესაბამისად დუალნომრიან სიმ-ბარათებზე არსებულ ქართულ ნომერზე დარეკვისას საერთაშორისო სიმ-ბარათიდან შემომავალი ზარის ტარიფი 0,25$ გ ა უ ქ მ დ ა და აღარ ჩამოგეჭრებათ; ქართულ ნომერზე მიღებულ ზარზე იმოქმედებს წუთობრივი ტარიფი, კონკრეტულად ქართულ ნომერზე შემავალი ზარის საფასური განისაზღვრება 0.20$-ით წუთში (თანხის ჩამოჭრა მოხდება საერთაშორისო ნომრის ბალანსიდან).